YR HYN SYDD GENNYM I’W GYNNIG

Profiad SUP Antur Aberdyfi

image85

Mae ein profiadau padlfyrddio hanner diwrnod yn para 2.5 awr ac rydym yn eu cynnal yn neu o gwmpas Aberdyfi, o gwmpas y llanw uchel yn y bore neu’n gynnar yn y prynhawn fel arfer. Rydym yn cynnig sesiynau grŵp bach ar gyfer hyd at 4 person am £49 y pen yn cynnwys yr holl offer SUP, siwtiau gwlyb, a defnyddio cyfleusterau newid Clwb Hwylio Dyfi. Yn ogystal â dysgu’r pethau sylfaenol a datblygu eich sgiliau padlo, byddwn yn mynd â chi ar daith fer i fyny ac i lawr aber hardd afon Dyfi. Y man cyfarfod arferol yw Clwb Hwylio Dyfi ond gall hyn newid yn dibynnu ar y tywydd. Mae’n bosibl y bydd sesiynau blasu byrrach ar gael yn hwyr yn y prynhawn/gyda’r nos. Defnyddiwch y ffurflen gysylltu i holi am eich dewis o amseroedd a dyddiadau, os gwelwch yn dda.

Gwersi Blas ar SUP Tywyn

image86

Mae’r sesiynau hyn yn para un awr, yn cynnig blas ar badlfyrddio a dysgu’r pethau sylfaenol i chi. £30 y pen yn cynnwys yr holl offer a siwtiau gwlyb. Gall y sesiynau hyn newid yn dibynnu ar y tywydd a’r llanw felly rydym yn eu cadarnhau 24 awr ymlaen llaw. Y man cyfarfod arferol fydd pen gogleddol maes parcio traeth Tywyn. Yn y prynhawn rydyn ni’n cynnig y sesiynau hyn fel arfer.

Sesiynau Blas ar SUP yn Aberdyfi

image87

Mae’r rhain yn debyg i’r sesiynau blasu yn Nhywyn ond maen nhw’n cael eu cynnal o gwmpas Bae’r Eglwys yn Aberdyfi. Y gost yw £35 y pen yn cynnwys yr holl offer, siwtiau dŵr a chyfleusterau newid a chawodydd. Os hoffech gael sesiwn blas ar SUP yn Nhywyn ac yn Aberdyfi yn yr un wythnos, fe wnawn ni ostwng y pris i £55 am y sesiwn dwbl (a bwrw bod lle ar gael).

Sesiynau Preifat

Hyfforddiant SUP un i un

image88

Os hoffech gael sylw fel unigolyn, yna gallwn ddarparu hyfforddiant un i un. Y gost am hyn yw £60 yr awr a gallai fod yn opsiwn da os ydych chi’n llai hyderus neu os ydych wedi dysgu padlfyrddio’n barod ac eisiau canolbwyntio ar sgiliau penodol. Caiff yr holl offer ei ddarparu. 

Sesiynau Cwpl/Grŵp

image89


Os hoffech gael sesiwn preifat ar gyfer 2 neu 3 o bobl, gweler y prisiau isod: 

Antur Aberdyfi (2.5 awr) £120 i grŵp preifat o 2 o bobl, £160 i 3 o bobl

Blas ar SUP Tywyn (1 awr) £80 i grŵp preifat o 2 o bobl, £100 i 3 o bobl

Mae ein sesiynau grŵp agored yn cymryd uchafswm o 4 o bobl felly os oes 4 ohonoch, yna dim ond eich grŵp chi fydd ar y sesiwn. Mae’n bosibl y gallem gymryd grwpiau ychydig mwy felly cysylltwch i drafod eich anghenion os oes mwy na 4 ohonoch.


Cysylltu â ni

image90

Am fwy o wybodaeth a/neu i archebu sesiwn, anfonwch ebost atom i djbexperiences@gmail.com neu anfonwch neges trwy’r ddolen isod.

Cysylltu â ni

Os oes gennych ddiddordeb ymuno â ni ar y dŵr yn ystod yr haf eleni...

Os oes gennych ddiddordeb ymuno â ni ar y dŵr yn ystod yr haf eleni... 

Anfonwch ebost at djbexperiences@gmail.com neu defnyddiwch yr opsiwn neges isod i fynegi eich diddordeb gyda ni o ddydd Iau’r 20fed o Fehefin 2019. Rydyn ni’n edrych ymlaen yn arw i gychwyn arni!! Debs a Dave

Let's SUP

LL36 0DE, Tywyn, Gwynedd, Wales, United Kingdom

7486511498

Anfon Neges

Cancel

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.