Let's SUP padl-fyrddio yn Aberdyfi a Tywyn

Ymunwch â ni ar y dŵr, ar gyrion Eryri

07486 511498

archebu sesiwn neu archebu taleb


Profiad SUP Antur Aberdyfi

Mae ein profiadau padlfyrddio hanner diwrnod yn para 2.5 awr ac rydym yn eu cynnal yn neu o gwmpas Aberdyfi, o gwmpas y llanw uchel yn y bore neu’n gynnar yn y prynhawn fel arfer. Rydym yn cynnig sesiynau grŵp bach ar gyfer hyd at 4 person am £49 y pen yn cynnwys yr holl offer SUP, siwtiau gwlyb, a defnyddio cyfleusterau newid Clwb Hwylio Dyfi. Yn ogystal â dysgu’r pethau sylfaenol a datblygu eich sgiliau padlo, byddwn yn mynd â chi ar daith fer i fyny ac i lawr aber hardd afon Dyfi. Y man cyfarfod arferol yw Clwb Hwylio Dyfi ond gall hyn newid yn dibynnu ar y tywydd. Mae’n bosibl y bydd sesiynau blasu byrrach ar gael yn hwyr yn y prynhawn/gyda’r nos. Defnyddiwch y ffurflen gysylltu i holi am eich dewis o amseroedd a dyddiadau, os gwelwch yn dda.

0fd7a31e3acfaca66f9ae0bc7ff4d921.jpg

Gwersi Blas ar SUP Tywyn

Mae’r sesiynau hyn yn para un awr, yn cynnig blas ar badlfyrddio a dysgu’r pethau sylfaenol i chi. £30 y pen yn cynnwys yr holl offer a siwtiau gwlyb. Gall y sesiynau hyn newid yn dibynnu ar y tywydd a’r llanw felly rydym yn eu cadarnhau 24 awr ymlaen llaw. Y man cyfarfod arferol fydd pen gogleddol maes parcio traeth Tywyn. Yn y prynhawn rydyn ni’n cynnig y sesiynau hyn fel arfer.

Sesiynau Blas ar SUP yn Aberdyfi

Mae’r rhain yn debyg i’r sesiynau blasu yn Nhywyn ond maen nhw’n cael eu cynnal o gwmpas Bae’r Eglwys yn Aberdyfi. Y gost yw £35 y pen yn cynnwys yr holl offer, siwtiau dŵr a chyfleusterau newid a chawodydd. Os hoffech gael sesiwn blas ar SUP yn Nhywyn ac yn Aberdyfi yn yr un wythnos, fe wnawn ni ostwng y pris i £55 am y sesiwn dwbl (a bwrw bod lle ar gael).


Sesiynau Preifat

5d5f0182ff0e2def83cf12083cdb5e0f.jpg

Hyfforddiant SUP un i un

Os hoffech gael sylw fel unigolyn, yna gallwn ddarparu hyfforddiant un i un. Y gost am hyn yw £60 yr awr a gallai fod yn opsiwn da os ydych chi’n llai hyderus neu os ydych wedi dysgu padlfyrddio’n barod ac eisiau canolbwyntio ar sgiliau penodol. Caiff yr holl offer ei ddarparu. 

Cysylltu â ni

Am fwy o wybodaeth a/neu i archebu sesiwn, anfonwch ebost atom i djbexperiences@gmail.com neu anfonwch neges trwy’r ddolen isod.

 

Cysylltwch  Ni Nawr